Disclaimer

Disclaimer

Pliki Cookies

W niektórych obszarach naszej strony internetowej wykorzystywane są pliki Cookies. Cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w przeglądarce użytkownika na komputerze, zawierające informacje, takie jak preferencje witryny, status logowania, nazwa strony internetowej, czas istnienia pliku oraz unikalny identyfikator służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową. W swojej przeglądarce możesz zablokować wszelkie pliki cookie, zwykle w opcjach wyboru ustawień prywatności.

Bezpieczeństwo

Stosujemy zabezpieczenia mające na celu ochronę pozostających w dyspozycji firmy danych osobowych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych lub nieuprawnionym udostępnieniem. Nasze zabezpieczenia podlegają ciągłym ulepszeniom odpowiadającym poziomowi rozwoju technologicznego.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji którejkolwiek części niniejszego oświadczenia o ochronie danych w wybranym przez nas momencie, bez konieczności zawiadamiania o tym użytkowników.

Disclaimer

1. Odpowiedzialność

GMN sp. z.o.o. sp. k. ponosi odpowiedzialność za własną zawartość na swoich stron według ogólnych zasad. Informacje podane w tej ofercie internetowej przygotowaliśmy z należytą starannością i staramy się na bieżąco je kontrolować. Nie możemy jednak zagwarantować poprawności, aktualności, kompletności oraz ciągłej dyspozycyjności. Wiążących informacji, konsultacji, zaleceń lub objaśnień udzielamy wyłącznie w ramach indywidualnego kontaktu.

Zastrzegamy sobie możliwość w każdej chwili zmiany, uzupełnienia, skrócenia lub także całkowitego wstrzymania naszej oferty internetowej. Nie ręczymy również, że zawartości naszej oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego zamierzeń.

2. Linki i przekiwerowania

Nasza oferta zawiera także linki do stron internetowych, na których zawartość nie mamy żadnego wpływu("Hyperlinks"). Nie przywłaszczamy sobie w żaden sposób tych zawartości i nie przejmujemy za nie odpowiedzialności. Za zawartość podlinkowanej strony jest odpowiedzialny wyłącznie oferent danej strony. Nielegalne zawartości podlinkowanych stron nie były dla nas rozpoznawalne. Nie można jednak wymagać dodatkowego kontrolowania w każdej chwili zawartości podlinkowanych stron bez konkretnych zarzutów dotyczących naruszenia prawa. Prosimy informować nas niezwłocznie o stronach połączonych linkami z naszą stroną, których zawartość wydaje się Państwu podejrzana. Zapewniamy, że jeśli dowiemy się o naruszeniu prawa na stronach internetowych połączonych linkami z naszą stroną, dany link zostanie niezwłocznie usunięty. Deklaracja ta dotyczy wszystkich linków połączonych z naszymi stronami.

3.Gwarancja

Niniejsza strona internetowa została opracowana z największą starannością. Mimo to nie jest możliwe zagwarantowanie poprawności i dokładności zawartych na niej informacji. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania niniejszej strony internetowej.

Copyright

Tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk, animacje i filmy, a także ich rozmieszczenie na stronach internetowych firmy GMN sp. z.o.o. sp. k., podlegają ochronie na mocy praw autorskich oraz innych przepisów ochronnych. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub udostępnianie zawartości stron osobom trzecim w celach komercyjnych jest niedozwolone. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i każdego rodzaju wykorzystanie wymagają naszej pisemnej zgody, jeśli tylko według prawnych przepisów krok taki nie jest dozwolony bez aprobaty. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ochrona danych osobowych

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej oraz zainteresowanie naszą firmą i produktami.

Ochrona prywatności przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych to istotne zagadnienie, na które zwracamy szczególną uwagę w naszej działalności biznesowej. Dane osobowe pobrane podczas Państwa wizyty na naszych stronach internetowych traktujemy jako poufne i przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa.

Jakie dane osobowe zostaną pobrane i przetwarzane?

Podczas korzystania z naszej strony internetwej zostają zarejestrowane informacje ogólnej natury. Należą do nich nazwa domeny providera, adres IP użytego komputera nazwy wywoływanych stron. Dalsze dane osobowe są rejestrowane tylko wtedy, gdy przekażecie je nam Państwo dobrowolnie do dyspozycji, na przykład w ramach rejestracji czy zapytania.

W jakim celu pobierane i przetwarzane są dane osobowe?

Wiedza uzyskana w ten sposób pozwala nam na dalszą optymalizację i ulepszenie strony internetowej oraz jeszcze lepsze jej dostosowanie do potrzeb naszych klientów.

Informacje te nie pozwalają wyciągać wniosków odnośnie Państwa osoby i są wykorzystywane przez nas wyłącznie do celów statystycznych i wewnętrznych ukierunkowanych na system.

Czy dane osobowe zostają przekazane osobom trzecim?

Państwa dane osobowe nie zostaną udostępnione, przekazane czy sprzedane osob trzecim.

Dane osobowe zostaną udostępnione osobom trzecim tylko w ramach obowiązującego prawa lub pod nakazem sądowym.